Ramowy rozkład dnia

Grupa II

Godz.

Czynności dzieci:

700 - 800

Schodzenie się dzieci;
zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych.

800 - 900

Praca indywidualna, wyrównawcza w małych zespołach, zabawy w kącikach zainteresowań i według inwencji dzieci, zabawy ze śpiewem, zajęcia dodatkowe, ćwiczenia poranne.

900 - 930

Czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie.

930 - 1030

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne;
organizowanie sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z zakresu wychowania zdrowotnego, umysłowego, estetycznego i społeczno-moralnego.

1030 - 1200

Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb, zainteresowań, kondycji fizycznej i psychicznej, zabawy tematyczne, badawcze;
zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki
(w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zabawy o charakterze ruchowym  w sali).

1200 - 1230

Czynności higieniczno-porządkowe,
przygotowanie do obiadu.

1230 - 1300

Obiad.

1300 - 1430

Odpoczynek, słuchanie bajek, relaksacja,
zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu.

1430 - 1500

Podwieczorek.

1500 - 1700

Zabawy muzyczno-ruchowe, praca indywidualna
i w małych zespołach, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy według inwencji dzieci, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się do domów.

 

Kaszów, dn. 28 sierpnia 2012 r.

Ramowy rozkład dnia

Grupa I

Godz.

Czynności dzieci:

700 - 800

Schodzenie się dzieci;
zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych.

800 - 900

Praca indywidualna, wyrównawcza w małych zespołach, zabawy
w kącikach zainteresowań i według inwencji dzieci, zabawy
ze śpiewem, zajęcia dodatkowe, ćwiczenia poranne.

900 - 930

Czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie.

930 - 1000

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne;
organizowanie sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu celów z zakresu wychowania zdrowotnego, umysłowego, estetycznego i społeczno-moralnego.

1000 - 1200

Swobodna działalność dzieci w zależności od potrzeb, zainteresowań, kondycji fizycznej i psychicznej, zabawy tematyczne, badawcze;
zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki
(w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zabawy
o charakterze ruchowym  w sali).

1200 - 1230

Czynności higieniczno-porządkowe,
przygotowanie do obiadu.

1230 - 1300

Obiad.

1300 – 1415

Leżakowanie, słuchanie bajek, relaksacja.

1415 - 1430

Zabawy ruchowe.

1430 - 1500

Podwieczorek.

1500 - 1700

Zabawy muzyczno-ruchowe, praca indywidualna
i w małych zespołach, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy według inwencji dzieci, zabawy na świeżym powietrzu
w ogrodzie przedszkolnym, spacery, rozchodzenie się do domów.

 

 

Kaszów, dn. 28 sierpnia 2012 r.