Niepubliczne Przedszkole „Iskierka”

Zaprasza dzieci w wieku 2 - 5 lat. Mieści się  na tyłach  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszowie.

Do dyspozycji dzieci są dwie duże sale z łazienkami na 25 dzieci każda.  Budynek został całkowicie wyremontowany, a placówka spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa i higieny przedszkolnej.  Sale dla dzieci są przestronne, jasne, wentylowane systemem wentylacji nawiewno – wywiewnej z systemem odzysku ciepła, posiadamy także kuchnię cateringową. Posiadamy duży, ogrodzony plac zabaw wyposażony w bezpieczne sprzęty i urządzenia dla naszych podopiecznych.

Nasza oferta obejmuje realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych  zgodnie z obowiązującą podstawą programową zatwierdzoną przez MEN, a także pakiet zajęć dodatkowych. Zajęcia dodatkowe tj. religia, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia z psychologiem i logopedą są bezpłatne i obejmują wszystkie dzieci uczęszczające  do naszego przedszkola. Czekamy również na propozycje zajęć fakultatywnych od rodziców  jesteśmy otwarci na wszystkie formy współpracy.

Naszą ofertę staramy się skierować do jak najszerszej grupy rodziców, którzy w obecnej rzeczywistości gospodarczej zmuszeni są sprostać wymogom trudnego rynku  pracy.  Zapewniamy w pełni profesjonalną, miłą i fachową kadrę pedagogiczną  jak i opiekę specjalistyczną . Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka obejmujący sferę społeczna , emocjonalną i intelektualną. Stawiamy na  indywidualne podejście do każdego  podopiecznego, pragniemy naszych wychowanków w pełni przygotować do trudów nauki szkolnej, a  przede wszystkim stworzyć podwaliny do dalszego  ich rozwoju  w szkole podstawowej. Będziemy realizować ten cel w oparciu o wykwalifikowaną  kadrę, a także o bogatą i różnorodną bazę dydaktyczna sprzyjającą nowoczesnej edukacji.

Placówka jest czynna od poniedziałku  do piątku  w godzinach 7.00-17.00 (z możliwością wydłużenia czasu pracy po uzgodnieniu).

ZAPRASZAMY!!!