Obowiązują na rok szkolny 2019/2020 r.

Bezpłatnych 5,5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu, każda  następna  płatna 1 złoty .

Zapewniamy możliwość indywidualnych pakietów dostosowanych do możliwości i potrzeb rodziców.

Żywienie: 4 posiłki – 17,00 zł za każdy dzień pobytu w przedszkolu (odliczana w przypadku nieobecności)

Stawki:

śniadanie - 3,00 zł
II śniadanie - 2,50 zł
obiad - 9,50 zł
podwieczorek - 2,00 zł.

W  ramach 5,5 bezpłatnych godzin  zapewniamy:

• zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i zgodne z podstawą programową (MEN),
• imprezy i uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte dla rodziców, spotkania z ciekawymi ludźmi
• język angielski – codziennie,
• zajęcia umuzykalniające (rytmika) –  raz w tygodniu,

 

Wpłaty należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca osobiście w przedszkolu lub na konto:

konto nr: 04 1910 1048 2110 0023 3178 0002

Niepubliczne Przedszkole "Iskierka", Kaszów 614; 32-060 Liszki