Język Angielski

 

W przedszkolu realizowany jest program nauczania języka angielskiego autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś.

 

Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy i wykorzystują zabawę jako formę pracy. Tematyka treści nauczania nawiązuje do zainteresowań dzieci. Celem zajęć jest stopniowe oswajanie dzieci z językiem angielskim i umożliwienie im wczesnego startu językowego. Angażując wszystkie zmysły i naturalną ciekawość świata dzieci mają okazję na odkrywanie nowego języka w sposób naturalny.

Metody i techniki pracy sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci i są dostosowane do ich możliwości: zabawy ruchowe TPR (Total Physical Response), piosenki, rymowanki, zgadywanki z użyciem kart obrazkowych, prace plastyczne itp. Na zajęciach językowych zwracamy także uwagę na rozwój umiejętności społecznych takich jak np. zasady współdziałania w grupie rówieśniczej, pomoc koleżeńska, wykazywanie troski o innych.